Lesgeld

De volgende tarieven gelden:

Een proefles kost €5,- .
Graag contant aan het begin van de les voldoen.

Een losse les kost €12,- vooraf te betalen.

Een knipkaart van 6 lessen kost €55,-
Deze lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden anders vervalt de 6e.  Niet gevolgde lessen worden niet gerekend. De knipkaart is niet overdraagbaar.

Betaling van de knipkaart graag op NL17 INGB 0006078316 tnv Yogastudio Josje onder vermelding van je naam en lestijd.

Laat het even weten als je wilt komen voor een proefles via:
mail: info@yogajosje.nl of tel. 06 18802657