Tarief

Lessen online

Het tarief voor de online-lessen via skype voor de periode van 7 september tot en met 21 december is € 75,-.  Dit zijn 15 lessen van €5,-
Betaling voor aanvang van de eerste les.

Tussentijds opzeggen kan schriftelijk of via mail met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling van het lesgeld kan op NL17 INGB 0006078316 tnv Yogastudio Josje onder vermelding van je naam. Vaste deelnemers krijgen een betaalverzoek.

mail: info@yogajosje.nl of tel. 06 18802657